ビズン

Z KOLEKCYI IEDNEGO LISTONOSZA

CZYLI KRÓTKIE OPOWIADANIE EPISTOLOGRAFICZNE TRAKTUJĄCE W GŁÓWNYM WZGLĘDZIE O TYM, IAKO TO W POLSZCZE SĄDOWNICTWO NAD WOLNYMI OBYWATELAMI USKUTECZNIA SIĘ item IAKO TO ODDZIAŁY STRAŻY POLICYIĄ ZWANE PORZĄDKU PUBLICZNEGO PILNUIĄ

Bezcenny oryginał pisany na maszynie marki Erika na karteczkach formatu 9x9 cm niestety zaginął w pożodze dziejów.

--== WRÓĆ ==--

Jeden z tutejszych listonoszów udostępnił był REDakcji ciekawą kolekcję nieopłaconych przesyłek, którą to, po komisyjnym otwarciu, zamierzamy niniejszym ku uciesze gawiedzi przedstawić:

* * *

Uprzejmie zawiadamiamy Pana/Panią o potrzebie matce wynalazków uiszczenia przez Pana/Panią zaległej opłaty za cofnięcie słusznie wydanego wyroku Sądu Rejonowego.

Nieuregulowanie rzeczonej należności w należnym jej terminie podlega karze pozbawienia wolności do lat trzydziestu z możliwością zamiany (za dopłatą) na karę śmierci przez wbicie na pal sosnowy, co odciąży nasze i tak przeciążone więziennictwo.

Z poważaniem.

* * *

Zarząd główny służby porządkowej Sądu Rejonowego, zwanego dalej Sądem Rejonowym, uprzejmie zawiadamia, że przeprasza szanownego pana za anonimowe ponaglenia uiszczenia należnych należności, które pochodzą najprawdopodobniej od środowisk przestępczych i nie mają nic do rzeczy, ale jeśli facet nie dasz forsy, to my się tobą odpowiednio zajmiemy.

Z poważaniem.

* * *

Komisariat policji przy Sądzie Rejonowym uprzejmie zawiadamia, że sytuacja zaistniała wczoraj polegająca na obecności niezidentyfikowanych zwłok na pańskiej wycieraczce nie ma nic wspólnego z faktem nieuiszczenia przez pana pewnej opłaty. Aczkolwiek ośmielamy się sugerować, iż fakt, że Sąd Rejonowy pozostaje pana wierzycielem może mieć duże znaczenie w tej sprawie.

Z poważaniem.

* * *

Zarząd główny służby porządkowej Sądu Rejonowego pragnie niniejszym wyjaśnić, że nieprawdą jest, jakoby sędzia podczas rozprawy miał za jedyne wierzchnie okrycie odzież służbową (tzw. TOGA), jak również jakoby nie posiadał jednej dziurki w nosie. Prawdą natomiast jest, że woźny sądowy nie posiadał JEDNEJ nogi, miał bowiem DWIE.

Z najlepszymi życzeniami ściśnięcia przez drzwi.

* * *

Sędzia Najwyższy (215cm) Sądu Rejonowego Uprzejmie uprasza obytego obywatela o przemieszczenie, względnie przestawienie, należącego do niego pojazdu, który unieruchomiony przy wjeździe placu postojowego przed Sądem Rejonowym skutecznie uniemożliwia komunikację pomiędzy rzeczonym placem a całą resztą

Z resztą już nie trzeba, bo go spychacz skasował

Inkludując ekskluzywną konkluzję.

* * *

Cieszymy się tu bardzo, a to z powodu, że powód zechciał łaskawie uiścić zaległą opłatę za cofnięcie słusznie wydanego wyroku Sądu Rejonowego w wysokości 0zł.37gr. wraz z odsetkami ustawowymi.

Zapraszamy z tego powodu na dziękczynno-błagalny bankit w sali dobrze ogrzanej, zorganizowany przez zarząd główny służby porządkowej przy współpracy z komisariatem na cele dobroczynne. Obecność obowiązkowa.

Proszę złożyć kondolencje żonie na pół.

Całuski!!!

* * *

Z narażeniem życia zdobył:
Wasz ulubiony, nieoceniony wspaniały, niezastąpiony i w ogóle

Iego Ferromagnetyczność
(c)1993


--== WRÓĆ ==--